महाराष्ट्र आरोग्य विभाग 7357 पदांची भरती | Arogya Vibhag Recruitment 2021

गट-क संवर्गासाठी अर्ज भरण्याची मुदत दिनांक २२/८/२०२१ व गट-ड संवर्गाची दिनांक २३/८/२०२१ रोजी रात्री १२.०० वाजेपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. Maharashtra State Public Health Department Recruitment 2021 गट-क Post details: Arogya Vibhag Recruitment 2021 Vacancy Details Post Name No. of Post Housekeeper-Dresser 08 Store Guard 12 Laboratory Scientist Officer 129 Laboratory Assistant 36 X- Ray Technician … Read more